Objednávka kurzu
Doporučujeme

3.2. Skupinová výuka lyžování

Naše cena: 1550.00 Kč

Sněhulák CUP

Lyžařská škola Sněhulák pořádá i v roce 2024 seriál veřejných lyžařských závodů pro děti Sněhulák CUP. Účastníci lyžařské školy budou vždy do závodu registrováni automaticky. Detailní informace jsou zveřejněny na webových stránkách SLČR.

Provozní řád LŠ

ŘÁD LYŽAŘSKÉ A SNOWBOARDOVÉ ŠKOLY SNĚHULÁK

 1. Frekventant dodržuje včasný příchod k zahájení lyžařské školy, řídí se denním harmonogramem školy, pokyny vedoucího lyžařské školy a lyžařského instruktora.
 2. Neúčast a případnou nedochvilnost frekventant včas nahlásí telefonicky vedoucímu lyž. školy, případně lyžařskému instruktorovi. (Tel. 602629806 nebo 605733615)
 3. Instruktor má právo na základě nepředvídatelných skutečností upravit průběh a čas výuky. Postupuje vždy tak, aby byla dodržena garantovaná 5-ti hodinová výuka.
 4. Frekventant se nesmí z výuky vzdálit bez souhlasu a vědomí instruktora.
 5. Přítomnost rodičů při výuce je dovolena po dohodě s instruktorem.
 6. Není dovoleno zasahovat do průběhu výuky třetí stranou (rodiče, příbuzní, kamarádi, apod.)
 7. Po dobu výuky odpovídá za frekventanta instruktor lyžařské školy.
 8. Lyžařská škola přebírá odpovědnost za frekventanta mladšího 18-ti let od chvíle předání do lyžařské školy.
 9. V případě náhlé neúčasti frekventanta na výcviku se školné nevrací.
 10. Každý frekventant musí být včas přihlášen na lyžařskou školu (výcvik) . Přihlášku lze zaslat elektronicky na webu www.ksazlin.cz. Termín přihlášení na následující výjezd je do středy do 20 hodin před daným výjezdem.
 11. Odesláním přihlášky frekventant (resp. zákonný zástupce) souhlasí s řádem lyžařské školy.
 12. Členové klubu KSA (SLČR) jsou automaticky kolektivně pojištěni v rámci výuky lyžování/snowboardingu. Frekventantům lyžařské školy, kteří nejsou členové KSA doporučujeme sjednat si individuálně komerční pojištění nebo se zaregistrovat v KSA. Členství v KSA je bezplatné.